U, de petitionaris
Petitie plaatje %282%29

Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart

2.166 ondertekeningen

De binnenvaart wordt geconfronteerd met buitenproportioneel veel inspecties en hoge boetes voor relatief kleine vergrijpen. Dit schaadt de bedrijfstak. Het gefixeerde boetesysteem houdt geen rekening met het (vermeend) economisch voordeel of het mogelijke veiligheidsrisico bij een overtreding.

Petitie

Wij

Gebruikers van de Nederlandse vaarwegen voor het vervoer over water van goederen en passagiers

 

constateren

  1. Een onevenredig grote controledruk op de binnenvaartsector
  2. Dat extreem hoge, gefixeerde boetes worden opgelegd voor relatief kleine vergrijpen.
  3. Dat bij bezwaar maken de drempels te hoog zijn en de beoordelaar (ILT) niet onafhankelijk is
  4. Dat omstandigheden zoals "goed zeemanschap" (storm, tij) of onvoorziene zaken (ligplaatsen) onvoldoende meewegen in het boetebeleid.
  5. Dat dit de binnenvaart benadeelt t.o.v. het wegtransport

 

en verzoeken

  1. De hoogte van de boetes proportioneel te maken in verhouding tot het behaalde economische voordeel of de mate waarin de veiligheid in gevaar gebracht is.
  2. Een verbod in te stellen om via AIS schepen op te sporen ter controle
  3. Een volledig onafhankelijke, laagdrempelige (beroeps)procedure te hanteren
  4. De hoeveelheid controles te beperken (in verhouding met controles wegvervoer)

5."Goed zeemanschap" leidend te laten zijn voor het beleid

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
06-06-2017 
Antwoord verwacht:
16-06-2017 
Status:
Gesloten 
Organisatie:
ASV (Algemeene Schippers Vereeniging) 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Nu ook opstellen van een Zwartboek over het Boetebeleid Binnenvaart

Om onze klachten daarover te onderbouwen hebben we voorbeelden nodig. Hoe meer voorbeelden hoe beter zodat iets niet afgedaan kan worden als “een incident”

Voorbeelden waarbij het handelen en de consequenties daarvan aan de orde komen van o.a.

+Lees meer...

de Politie, de Koninklijke Marechaussee, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Haven Amsterdam en de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).

Wilt u uw medewerking verlenen aan het samenstellen van een Zwartboek Boetebeleid Binnenvaart? Ga dan naar de site van de ASV en vul het formulier in http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/zwartboek-boete-beleid-2.html

03-04-2017

Hoe nu verder? meepraten?

Zaterdag 25 maart bespreken we met elkaar welke stappen er nog meer gezet kunnen worden tegen dit boetebeleid. Welke voorstellen heeft de ASV? Wat zijn uw suggesties?

Vanaf 13.30 bent u van harte welkom in de Harmonie.

+Lees meer...

Gaesbeekstraat 11 3081NL Rotterdam

agenda: http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-februari-2017/ledenvergadering-02-2017.html

16-03-2017